Θεραπεία με άλογα για άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας

Θεραπεία με άλογα για άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας

Ιστορικά: Η ιπποθεραπεία σημαίνει «θεραπεία με τη βοήθεια του αλόγου» από την ελληνική λέξη «ίππος». Σε αυτόν το τύπο θεραπείας χρησιμοποιούμε τις κινήσεις του αλόγου για την επίτευξη θεραπευτικών στόχων. Οι φυσιοθεραπευτές τη χρησιμοποιούν για τη βελτίωση της ισορροπίας και τον έλεγχο του σώματος. Οι εργοθεραπευτές τη χρησιμοποιούν για να δουλεύουν τη λεπτή και αδρή κινητικότητα, την […]