Πως η θεραπεία με τα άλογα  με βοήθησε με το άγχος μου.

Πως η θεραπεία με τα άλογα με βοήθησε με το άγχος μου.

Άρθρο μιας γυναίκας που εξηγεί πως η θεραπεία με τα άλλη τη βοήθησε με το ’άγχος της.