Εικόνες ντροπής και αίσχους! Αυτό έχω μόνο να πω για τον ιδιοκτήτη του που του φόρτωσε τόσα πολλά σκουπίδια που δεν μπορεί καλά καλά να περπατήσει…

Αναρτώ βίντεο που δεν είναι τόσο ευχάριστο να βλέπει κάποιος, αλλά το κάνουμε για να αποδοθεί δικαιοσύνη και για την υπεράσπιση των μη λεκτικών φίλων μας