Βάσει κανονισμού της Ομοσπονδίας είναι απαραίτητη η εκτύπωση και συμπλήρωση ιατρικού ιστορικού κεντρισμένο γύρω από τον COVID-19 για όλους όσοι εισέρχονται στους ομίλους.

Εκτυπώνετε και συμπληρώνετε τις σελίδες 12-16 ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ, είτε πρόκειται για μάθημα είτε για θεραπεία.

Thumbnail photo: https://activeforlife.com/horseback-riding/