Α. Αρχικά πρέπει να σκευτείτε τις ειδικές ανάγκες του παιδιού σας:

  1. Το παιδί σας δυσκολεύεται να διατηρήσει ισορροπημένο κάθισμα?
  2. Έχει την ανάγκη από βοήθεια για να διατηρήσει την προσοχή και την ετοιμότητα του?
  3. Είναι κάτω απο 5 ετών?
  4. Το παιδί σας έχει ειδικές ιατρικές ανάγκες που χρήζουν τις γνώσεις ενός επαγγελματία θεραπευτή?
  5. Έχει το παιδί σας αισθητηριακές διαταραχές ή συχνά συμπεριφορικά ξεσπάσματα προερχόμενα από αισθητηριακά ερεθίσματα?

Αν στα παραπάνω η απάντηση που δώσατε είναι ναι, τότε η ιπποθεραπεία είναι η πιο κατάλληλη για το παιδί σας.

Β. Έπειτα δείτε τι θεραπευτικά προγράμματα προσφέρουν στην περιοχή σας.

Συχνά υπάρχουν πολλοί ιππικοί όμιλοι που προσφέρουν θεραπευτική ιππασία και ιπποθεραπεία. Αυτό που πρέπει να σκευτείτε σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού σας είναι το τι αντιμετώπιση πρέπει να δωθεί. Χρειάζεστε ειδικό θεραπευτή, ή ένα προπονητή ιππασίας?

 

Γ. Τέλος, σκευτείτε το κόστος που περιλαμβάνεται.

Τα μαθήματα ιππασίας τυπικά κοστίζουν λιγότερο από μια επαγγελματική θεραπεία. Θα χρειαστεί να συμβουλευτείτε επαγγελματίες της περιοχής σας που γνωρίζουν την κατάσταση του παιδιού σας και να σας δώσουν πληροφορίες και κατευθύνσεις για το πως πρέπει να κινηθείτε.

 

Ιπποθεραπεία

Πραγματοποιείται από επαγγελματία θεραπευτή (λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή κ.α.) με άδεια ιππέα ή/και προπονητή.

Υπάρχει συνεχή σωματική και λεκτική επαφή του θεραπευτή με τον θεραπευόμενο.

Η κίνηση του αλόγου είναι πολύ σημαντική και βοηθάει στο να εκπληρωθούν οι θεραπευτικοί στόχοι.

Οι στόχοι της ιπποθεραπείας είναι ολιστικοί και όχι συμπτωματικοί, όπου παρατηρείται εξέλιξη στην νευρολογική λειτουργία της επικοινωνίας, στην σωματική κίνηση και στάση, στην οργάνωση των σκέψεων και των κινήσεων και στα επίπεδα προσοχής.

Η Ιπποθεραπεία είναι θεραπεία 1 προς 1 και γενικά διαρκεί τόσο χρόνο ώσπου ο ασθενής να δει και να συγκρίνει την κατάσταση που ήταν πριν με την κατάσταση που είναι τώρα.

Στην ιπποθεραπεία ο θεραπευτής συνεχώς αλλάζει το θεραπευτικό πλάνο σύμφωνα με την ανταπόκριση του ασθενή.

Θεραπευτική Ιππασία

Πραγματοποιείται απο θεραπευτή με άδεια ασκήσεως ιππέα ή/και προπονητικής με την συμμετοχή εθελοντών και την παρουσία θεραπευτή σαν σύμβουλο.

Περιστασιακή σωματική επαφή του προπονητή και του ιππέα για την διόρθωση της στάσης του σώματος του. Κυρίως ο εκπαιδευτής στέκεται στο κέντρο του στοίβου και δίνει εντολές προφορικά.

Το ταπεραμέντο του αλόγου είναι σημαντικό για την απόκτηση ιππικών ικανοτήτων.

Η θεραπευτική ιππασία έχει σαν στόχο την παροχή κοινωνικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών ικανοτήτων, σχεδιασμένη για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Στην θεραπευτική ιππασία πολλές φορές ο ιππέας κάνει μαθήματα σε γκρουπ. Ο εκπαιδευτής αναφέρεται στο γκρουπ σαν μια ομάδα, κι έτσι επιτυγχάνει την ατομική επιτυχία.