4ετή έρευνα του Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Τορόντο, δείχνει πως σε παιδιά από 6 μηνών έως 2 χρονών η χρήση τάμπλετ, κινητών κτλ. μπορεί να οδηγήσει σε αργοπορημένη εξέλιξη του νου, και κατ´ επέκταση, την εξέλιξη της ομιλίας.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως κάθε 30λεπτο μπροστά στην οθόνη, οδηγεί σε 49% ρίσκο για την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.

Αναφέρεται επίσης πως άλλες μορφές επικοινωνίας δεν επηρεάζονται, π.χ. νεύματα, βληματική επαφή, αισθήματα.

Εν αντιθέσει, προτείνουν οι γιατροί όταν ασχολούνται τα παιδιά με το τάμπλετ η το τηλέφωνο, να υπάρχει ανάδραση με αυτό, με την εποπτεία και την συμμετοχή του γονέα.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.pbs.org/newshour/health/toddlers-screen-time-linked-slower-speech-development-study-finds