Η ιπποθεραπεία είναι γνωστή για την επιρροή της στις πιο δύσκολες κινητικές λειτουργίες, όπως η βάδιση, το τρέξιμο, το κάθισμα, τον συντονισμό, την ισορροπία και την μυική δύναμη. Ο σκοπός της παρακάτω μελέτης, είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων με τους αντίστοιχους χωροχρονικούς παράγοντες, μετά από μόνο 1 μισάωρη συνεδρία ιπποθεραπείας.

Επιλέχθηκαν 16 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (GMFCS Level I-III), ηλικίας από 5,7 έως 17,5 χρονών. Μετρήθηκαν οι παράμετροι βαδίσματος με επιταχυνσιόμετρο πριν και μετά μία συνεδρία ιπποθεραπείας, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν πολύ σημαντικά. Όλοι οι χωροχρονικοί παράμετροι της βάδισης (εκτός της έκτασης του βηματισμού) είχαν βελτιωθεί. Επίσης, σε άλλη μελέτη με αντικείμενο 9 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ( 7-18 ετών) , συγκεντρώθηκαν πληροφορίες των χωρικών και χρονικών παραμέτρων αμέσως μετά τη συνεδρία. Σημειώθηκε διαφορά στις παραμέτρους της βάδισης, με οποία ήταν αδύνατο να βγουν στατιστικά στοιχεία.

 

Πηγές

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23898002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25226963

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19440132

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20398394

 

 

 

Μαυρομάτης Απόστολος
Π.Ε. Λογοθεραπευτής-Ιπποθεραπευτής
logotherapeiapadovan.gr
ippotherapeia.gr