Αναρτώ πληροφορίες για την ιπποθεραπεία και το πως αυτή μπορεί να βοηθήσει υποψήφιους ασθενείς που παρουσιάζουν λειτουργική συμπτωματολογία με την αναπνοή και τη φώνηση τους (χωρίς παθολογικές βλάβες), πιθανών και με τις υπόλοιπες στοματικές λειτουργίες.

ΓΕΝΙΚΑ

Η ιπποθεραπεία είναι μια μέθοδος που χορηγούν στους ασθενείς τους οι ειδικοί θεραπευτές (φυσιο-εργο-λογοθεραπευτές) για να εξυπηρετήσουν το θεραπευτικό πλάνο που έχουν σχεδιάσει γι αυτούς. Χρησιμοποιούνται ειδικά εκπαιδευμένα άλογα με συγκεκριμένη μορφολογία σώματος και βαδίσματος για να προσφέρουμε στον ασθενή αυτό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτε άλλο: 1,500-2,000 ενεργοπαθητικές αισθητικοκινητικές επαναλήψεις σε μία 30λεπτη συνεδρία κατά την οποία ο θεραπευτής διορθώνει τον ασθενή και εισάγει τυχόν ασκησιολόγιο που έχει προγραμματίσει. Λέω τυχόν επειδή πολλοί ασθενείς δεν χρειάζεται να εκτελέσουν τίποτα παρά μόνο να καθίσουν στην πλάτη του αλόγου και να δεχτούν την κίνηση που τους προσφέρει υπό την εποπτεία του θεραπευτή τους για ενδεχόμενες αλλοιώσεις. Αξίζει να σημειώσουμε πως το βάδισμα του αλόγου είναι αυτό που βοηθά τον ασθενή – και την αναπνοή του, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, αλλά όχι το οποιοδήποτε βάδισμα οποιουδήποτε αλόγου. Δεν υπάρχει θεραπευτική αξία στο βάδισμα ενός αλόγου που βρέθηκε κάπου κάποτε σε κάποιο χωριό, ούτε σε αυτά των σχολών ιππασίας.

ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Το βάδισμα του αλόγου με την λεκάνη του σε θέση παράλληλα του εδάφους προκαλεί παθητικά πολυκατευθηντήριες κινήσεις στην λεκάνη και τον κορμό του ασθενούς όντας σε κάθετη θέση σε σχέση με τη λεκάνη του αλόγου. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα βλέπουμε την κίνηση της λεκάνης όταν ένας άνθρωπος βαδίζει (2 πάνω εικόνες) κι όταν βρίσκεται στην πλάτη του αλόγου θεραπείας και βαδίζει εκείνο (2 κάτω εικόνες).

Αναρτώ αυτή την φωτογραφία για να φανεί η κίνηση των οστών η οποία ορίζει και την κίνηση των μυών που φύονται και αναδύονται από/σε αυτά. Οι μύες που μελετούμε για την επιρροή τους στην αναπνοή και οι οποίοι αλληλοεπηρεάζονται σύμφωνα με τον τόνο που επικρατεί σε κάποιον από αυτούς είναι οι:

1. ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΥΡΙΩΣ Ο ΛΑΓΟΝΟΨΟΙΤΗΣ

2. ΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ

3. ΟΙ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

4. ΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

Όπως παρατηρούμε στην τελευταία εικόνα οι μύες που αναφέρθηκαν ενώνονται και αλληλοεπηρεάζονται, με αποτέλεσμα όταν κάποτε χορηγούμε ασκήσεις στην πυελική ζώνη και στον κορμό, εξυπηρετούμε ταυτόχρονα και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του διαφράγματος. Συγχρόνως λόγω ταλάντευσης σταθεροποιείται και ο κορμός, όποτε θεωρούμε πως υπάρχει πολύπλευρη, ταυτόχρονη και επαναλαμβανόμενη άσκηση όλων αυτών των δομών σε κάθε βήμα του αλόγου θεραπείας.

Το διάφραγμα είναι ο μεγαλύτερος πληροφοριοδότης για τον λόγο. Στηριζόμαστε σε αυτό προκειμένου να υπάρχει εκπνοή για να χρησιμοποιηθεί στον λόγο. Έχει τη λειτουργία της υποστήριξης του αέρα.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΥ PADOVAN.


Η ΑΝΑΠΝΟΗ

Η αναπνοή είναι μια ελεγχόμενη εκούσια και ακούσια λειτουργία ζωτικής σημασίας, η οποία εδράζεται στο πνευμονοθωρακικό σύστημα με κινητήριο μυ το διάφραγμα αλλά και άλλους. Για τον λόγο το ότι το διάφραγμα βρίσκεται κάτω από τους πνεύμονες και πάνω από τα σπλάχνα, θεωρείται πως επηρεάζει και τις λειτουργίες των ζωτικών οργάνων κάτω από τους πνεύμονες. Στις θεραπείες που επιδρούν στους προσαγωγούς και τους λαγονοψοίτες μπορούμε εύκολα να εισάγουμε και αναπνευστικές ασκήσεις για την ενδυνάμωση της εισπνοής και της εκπνοής. Μια πιο πολύπλευρη αντιμετώπιση σαν αυτή μπορεί να προσφέρει πολύ καλά αποτελέσματα αναλόγως την περιοδικότητα των συνεδρίων σε συνάρτηση με τον ασθενή και την κατάσταση του. Είτε χορηγούμε ασκήσεις για συντήρηση είτε για επανεγκατάσταση η βελτίωση κάποιας λειτουργίας, ο ασθενείς επωφελείται.

Η εισπνοή – εκπνοή με την δυναμική συμμετοχή του διαφράγματος έχουν ευρύ φάσμα επιρροής στον οργανισμό όπως προαναφέραμε με πολλά οφέλη (από την κυτταρική αναπνοή για παραγωγή ενέργειας μέχρι και την κένωση του εντέρου). Το πράσινο χρώμα στο παρακάτω GIF είναι το διάφραγμα, όπου βλέπουμε την κίνηση που δίνει στους πνεύμονες αλλά μπορούμε να φανταστούμε και την κίνηση που ωθεί προς τα σπλάχνα (προς τα κάτω).

ΜΕΛΕΤΗ

Η ιπποθεραπεία που χορηγείται από λογοθεραπευτές μπορεί να βελτιώσει την αναπνοή και να επιδράσει θετικά και στις υπόλοιπες στοματικές λειτουργίες (μάσηση, κατάποση, θηλασμός) αλλά και στην άρθρωση και φώνηση εφόσον ο ασθενής κάνει λογοθεραπεία και σε αίθουσα θεραπείας.

Στο βίντεο παρακάτω δείχνω ένα δείγμα φώνησης ενός παιδιού στις φάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και στην ολοκλήρωση μίας 30λεπτης ιπποθεραπείας, όπου η στάση του σώματος και ο τόνος των μυών του ορίζει το επίπεδο φώνησης, το οποίο με τη σειρά του μας δίνει να καταλάβουμε τη ροή της εισπνοής και εκπνοής και πως αυτή αλλάζει σε αυτές τις φάσεις:

Πρόκειται για ένα παιδί σχεδόν 7 χρόνων με σπαστικότητα στους μύες του υπό εδάφους κυρίαρχης παθολογίας.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρατηρούμε μέσω της φώνησης απελευθέρωση της αναπνοής και του διαφράγματος. Επίσης παρατηρείται ρυθμός, ροή, καθαρή και δυνατή φωνή και άρθρωση.
Στην ολοκλήρωση της θεραπείας του αφενός ότι είναι χαρούμενος και ενθουσιασμένος, βλέπουμε διατήρηση των αλλαγών στον λόγο του. Συν τα αστεία και τα ανέκδοτα που λέμε. Ίσως να βοηθούν κι αυτά 🙂


Ο λόγος ανάρτησης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ενημερωτικός για γονείς και συναδέλφους αλλά και φίλους αυτού του αντικειμένου.

ΦΩΤΟ – ΠΗΓΕΣ

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167945714001778

https://www.physiomart.gr/blog/383-lagonopsoitis-ponos

https://instagram.com/metodopadovanoficial?igshid=YmMyMTA2M2Y=


https://www.joionline.net/trending/content/lower-back-anatomy-and-low-back-pain