ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Αναρτώ πληροφορίες για την ιπποθεραπεία και το πως αυτή μπορεί να βοηθήσει υποψήφιους ασθενείς που παρουσιάζουν λειτουργική συμπτωματολογία με την αναπνοή και τη φώνηση τους (χωρίς παθολογικές βλάβες), πιθανών και με τις υπόλοιπες στοματικές λειτουργίες. ΓΕΝΙΚΑ Η ιπποθεραπεία είναι μια μέθοδος που χορηγούν στους ασθενείς τους οι ειδικοί θεραπευτές (φυσιο-εργο-λογοθεραπευτές) για να εξυπηρετήσουν το θεραπευτικό […]