Να  μια στήλη που θα σε βοηθήσει!

 

Links

https://equimed.com/health-centers/dental-care/articles/aging-a-horse-by-its-teeth

https://pin.it/aj56p4alkcoene