Άλογα βοηθούν φοιτητές ιατρικής με την συμπεριφορά προς τους ασθενείς

Άλογα βοηθούν φοιτητές ιατρικής με την συμπεριφορά προς τους ασθενείς

Φαίνεται πως η επαφή του αλόγου με φοιτητές ιατρικής είναι πολύ ευεργετική για την βελτίωση του τρόπου συμπεριφοράς των μελλοντικών γιατρών προς τους ασθενείς τους. Παρακάτω αναρτώ το γιατί: Το άλογο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει λέξεις για να επικοινωνήσει αλλά ξέρει να εκφράζεται και να κατανοεί πολύ καλά την γλώσσα του σώματος. Σε παραδόσεις μαθημάτων στην […]