Είναι μια μορφή θεραπείας που περιλαμβάνει αναδράσεις μεταξύ ασθενή και αλόγου (Equine assisted therapy). Οι θεραπευτές διδάσκουν τον τρόπο που εκπαιδεύονται και μαθαίνουν τα άλογα, πως αντιδρούν και πως ακολουθούν οδηγίες.

Τα άλογα συνεργάζονται περισσότερο με ανθρώπους που ζητούν πράγματα απο το άλογο και δεν απαιτούν. Είναι ένα από τα μαθήματα των ασθενών που εφαρμόζεται στην καθημερινή τους ζωή!

Στην Αμερική πάνω από 2.000 παιδιά και έφηβοι χρησιμοποιούν την Equine Assisted Therapy για κοινωνικούς, ψυχολογικούς, συναισθηματικούς και συμπεριφοριστικούς λόγους, όπως επίσης και για διαχείρηση άγχους (PATH).

Επίσης αναρτώνται και οι παρακάτω κυρίαρχοι λόγοι που κάποιος μπορεί να ακολουθήσει αυτού του είδους τη θεραπεία:

Credits to Arivaca Boys Ranch ,  barngirl.com http://www.crchealth.com/types-of-therapy/what-is-equine-therapy/