Ιστορικά: Η ιπποθεραπεία σημαίνει «θεραπεία με τη βοήθεια του αλόγου» από την ελληνική λέξη «ίππος». Σε αυτόν το τύπο θεραπείας χρησιμοποιούμε τις κινήσεις του αλόγου για την επίτευξη θεραπευτικών στόχων.

Οι φυσιοθεραπευτές τη χρησιμοποιούν για τη βελτίωση της ισορροπίας και τον έλεγχο του σώματος. Οι εργοθεραπευτές τη χρησιμοποιούν για να δουλεύουν τη λεπτή και αδρή κινητικότητα, την προσοχή, την αισθητηριακή ολοκλήρωση και οι λογοθεραπευτές τη χρησιμοποιούν για την ενδυνάμωση των επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων.

Μελέτη: Σε αυτήν την έρευνα, 70 συμμετέχοντες επιλέχθηκαν τυχαία από πέντε κέντρα αποκατάστασης στη Γερμανία με σκλήρυνσης κατά πλάκας και σπαστικότητα κάτω άκρων, για να τους χορηγηθεί μια συνεδρία ιπποθεραπείας 30 λεπτών την εβδομάδα παράλληλα με τη βασική φροντίδα του κέντρου ή μόνο τη βασική φροντίδα για 12 εβδομάδες. Το κύριο αποτέλεσμα που μετρήθηκε ήταν η επίδραση στην ισορροπία, ενώ τα δευτερογενή αποτελέσματα περιλάμβαναν μέτρα κόπωσης, ποιότητας ζωής, πόνου και σπαστικότητας.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (αυτήν που έλαβε μόνο τη φροντίδα από το κέντρο αποκατάστασης), όσοι έλαβαν ιπποθεραπεία συν τη σταθερή φροντίδα, βελτιώθηκαν σημαντικά στην ισορροπία, στη κόπωση, στην σπαστικότητα και γενικότερα στην ποιότητας ζωής. Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν μείωση στον πόνο.

 

Πηγές: https://www.nationalmssociety.org/About-the-Society/News/Study-Shows-Therapeutic-Horseback-Riding-(Hippothe

Δείτε την έρευνα εδώ : https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1352458517721354

Φωτό:https://www.nytimes.com/2012/07/15/fashion/more-spas-offer-equine-therapy.html?pagewanted=all&_r=0

https://www.verywellhealth.com/what-is-an-equine-therapist-3227129?utm_source=pinterest_sp&utm_medium=sm&utm_campaign=shareurlbuttons

https://www.healthline.com/health-news/therapeutic-horseback-riding-for-multiple-sclerosis