Ο αριθμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες αυξάνεται και το πρόβλημα της αποκατάστασης και της κοινωνικής τους προσαρμογής είναι μεγάλης σημασίας. Στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, άρχισε να εφαρμόζεται η ιπποθεραπεία πριν από περίπου δέκα χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα περίπου 200 παιδιά με εγκεφαλική σπαστική παράλυση (επίπεδα σοβαρότητας I-III), επιληψία, αυτισμό και άλλες ασθένειες υποβλήθηκαν σε αποκατάσταση.

Περίπου 70 από αυτά ξεκίνησαν να κινούνται ανεξάρτητα. Ο βαθμός αναπηρίας των 25 παιδιών μειώθηκε ή αφαιρέθηκε.

Η μελέτη σχετικά με τη χρήση της μεθόδου της φασματοσκοπίας ακτίνων Χ (RFA) κατά τη διάρκεια της ιπποθεραπείας ήταν η πρώτη του είδους της στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας.

Σκοπός της έρευνας ήταν η ανίχνευση της αποτελεσματικότητας της επίδρασης της ιπποθεραπείας σε παιδιά με ψυχοκινητικές ιδιαιτερότητες με χρήση σύγχρονων μεθόδων ελέγχου.

 

 

Πηγή: http://ojs.utlib.ee/index.php/PoA/article/view/poa.2018.27.2.09

Κατεβάστε το pdf εδώ: http://ojs.utlib.ee/index.php/PoA/article/download/poa.2018.27.2.09/9287