Σας αναρτώ παρακάτω ναι έρευνα που διεξήχθει στην Κορέα στο Daegu University με μεγάλο ενδιαφέρον.

Σκοπός της είναι να καθοριστεί η επιρροή ενός προγράμματος ιπποθεραπείας και θεραπευτικής ιππασια 10 εβδομάδων, στα κινητικά, γνωστικά και ψυχολογικά θέματα παιδιών με νοητικές δυσκολίες.

Έλαβαν μέρος 16 παιδιά με νοητικές δυσκολιές. Η συχνότητα των συνεδριών (30 λεπτά) ήταν 1 φορά την εβδομάδα για 10 εβδομάδες. Αξιολογήθηκαν πριν και μετά την λήξη του προγράμματος από γιατρό αποκατάστασης, φυσιοθεραπευτή και εργοθεραπευτή (άνω άκρα BBS, ισορροπία TUG, βάδιση και το Korea-mini mental state examination MMSE για την νοητική ικανότητα και status). Επίσης έγινε μέτρηση αυτοεκτίμησης και επιθετικότητας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από ψυχιατρική κλινική πριν και μετά την χορήγηση του προγράμματος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι με θετικό πρόσημο στα προαναφερθέντα τέστ, όπως επίσης και σε τεστ βαδίσματος 10 μέτρων και τεστ βαδίσματος 6 λεπτών. Δεν βρέθηκαν σημαντικές αλλαγές για καταγραφή στα πάνω άκρα και στην ισορροπία, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα της έρευνας πως η ιπποθεραπεία είναι αποτελεσματική για την βελτίωση των σωματικών, γνωστικών και ψυχολογικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με νοητικές προκλήσεις.

Φωτογραφίες https://naturesedgetherapycenter.org/essential_grid/hippotherapy/

http://occupationaltherapyforchildren.over-blog.com/article-hippotherapy-77717004.html

http://mamaot.com/therapeutic-benefits-horseback-riding/

 

Πηγή https://www.researchgate.net/publication/319568019_The_Effects_of_Hippotherapy_for_Physical_Cognitive_and_Psychological_Factors_in_Children_with_Intellectual_Disabilities