Ιπποθεραπεία: Τι είναι και ποια η αποτελεσματικότητα της.

Ιπποθεραπεία: Τι είναι και ποια η αποτελεσματικότητα της.

Η ιπποθεραπεία είναι μια επιπρόσθετη μορφή θεραπείας επί της φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας κατά την οποία ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τις χαρακτηριστικές κινήσεις του αλόγου για να παρέχει κλιμακούμενα κινητικά και αισθητηριακά ερεθίσματα. Δημιουργείται μια βάση για τη βελτίωση της νευρολογικής λειτουργίας και της αισθητηριακής επεξεργασίας, η οποία μπορεί να γενικευτεί σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών […]