ΠΩΣ Η ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΡΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΠΩΣ Η ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΡΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εγκεφαλική παράλυση είναι μια διαταραχή της κίνησης, του μυϊκού τόνου και της στάσης του σώματος που προκαλείται από λανθασμένη μετάδοση σημάτων μεταξύ του κεντρικού νευρικού συστήματος και των μυών. Αυτή η ανισορροπία οδηγεί σε αυξημένη δραστηριότητα στους μύες, επηρεάζοντας τη στάση του σώματος και τη βάδιση. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε […]