Η θεραπευτική ιππασία έχει δείξει την αξία της στη βελτίωση του συνολικού συντονισμού των παιδιών με σύνδρομο Down.Τα ευρήματα της βραζιλιάνικης μελέτης έχουν αναφερθεί στο περιοδικό Fisioterapia em Movimento (Physiotherapy in Movement).Η Valéria Sovat de Freitas Costa και οι συνεργάτες της ανέλαβαν να αναλύσουν στη μελέτη τους τις βελτιώσεις ενός προγράμματος ιπποθεραπείας που επιφέρει στον κινητικό συντονισμό σε άτομα με σύνδρομο Down και να τα συγκρίνουν με άτομα με το ίδιο σύνδρομο που δεν κάνουν αυτή τη θεραπεία.

Συμμετείχαν σαράντα άτομα, ηλικίας 6 έως 14 ετών, 20 από τους οποίους έκαναν ιπποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι όχι.Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το γερμανικό τεστ Körperkoordinations für Kinder (Τεστ συντονισμού σώματος για τα παιδιά), το οποίο αξιολογεί την ικανότητα των παιδιών να ισορροπούν σε μια ακτίνα, να πραγματοποιούν πηδήματα με το ένα πόδι, να πηδούν πλαγίως και να μετακινούνται απο πλατφόρμα σε πλατφόρμα.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων.”Τα άτομα που άσκησαν την ιπποθεραπεία παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα στον κινητικό συντονισμό”, ανέφεραν. Μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην ιππασία, εκτιμήθηκε ότι το 5% έχει υψηλό κινητικό συντονισμό, το 40% βαθμολογήθηκε ως καλό και το 55% αξιολογήθηκε ως κανονικό.

Στην ομάδα εκτός θεραπείας, κανένας δεν εκτιμήθηκε ότι έχει υψηλό κινητικό συντονισμό. Μόνο το 10% βαθμολογήθηκε καλά και το 90% αξιολογήθηκε ως κανονικό.Στα άτομα σε θεραπεία βελτιώθηκε ο κινητικός συντονισμός,όπως προαναφέρθηκε, ο οποίος παρατηρήθηκε ιδιαίτερα καλός στη δέσμη ισορροπίας και στις δραστηριότητες με πηδήματα.

Τα άτομα που κάνουν ιπποθεραπεία είχαν καλύτερη απόδοση σε τεστ που περιλαμβάνουν ισορροπία, πλευρίωση, ενέργεια, δύναμη και ταχύτητα σε σύγκριση με άτομα με το ίδιο σύνδρομο που δεν τους χορηγήθηκε ιπποθεραπεία”, ανέφεραν οι συγγραφείς.”Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι η θεραπεία αλόγων έχει μεγάλη επίδραση στις μεταβλητές του κινητικού συντονισμού και της αντοχής των αναπνευστικών μυών σε άτομα με σύνδρομο Down.”

Αν και ο χρόνος και ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται από την ιπποθεραπεία για την ανταπόκριση κινητικού συντονισμού δεν έχουν ακόμη αναφερθεί στη βιβλιογραφία, συμπεραίνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η δραστηριότητα, τόσο καλύτερη θα είναι η συνολική κινητική συντονισμού.”Η πλήρης ομάδα μελέτης ήταν η Valéria Sovat de Freitas Costa, η Hudday Mendes da Silva, η Monique de Azevedo, ο André Ribeiro da Silva, η Ludmila Lucena Pereira Cabral και ο Jonatas de França Barro, που συνδέονται με τέσσερα πανεπιστήμια της Βραζιλίας.Μπορείτε να διαβάσετε εκτενέστερα την μελέτη πατώντας εδώ